STICHTING CULTUUR-HISTORISCHE UITGAVEN GELEEN

SCHUG is de afkorting voor Stichting CultuurHistorische Uitgaven Geleen.

 

De Stichting Schug is een uitgeverij zonder winstoogmerk die zich toelegt op het uitgeven van boeken op cultuurhistorisch gebied.

Hoewel de naam refereert aan de vroeger zelfstandige gemeente Geleen is het werkgebied van de stichting na de gemeentelijke herindeling met Sittard en Born uitgebreid tot de gemeente Sittard-Geleen en mogelijk geheel Limburg. Wij denken dan met name aan de Nederlands-Limburgse nederzettingsnamen,

 

Op deze site wordt u optimaal geïnformeerd over actuele en relevante zaken binnen SCHUG.

Bovendien vindt u hier een overzicht van alle gerealiseerde en voorgenomen publicaties. Verder doet het secretariaat zijn best om actuele en relevante informatie onder de belangstellenden en de belanghebbenden te brengen.

 

Stichting SCHUG stelt uw belangstelling op prijs en hoopt dat u relevante informatie aan haar zult toespelen.

U kunt hiervoor gebruik maken van de knop 'Contact'. Zo kunt u ook in contact komen met leden van het dagelijks bestuur. U vindt hier ook een bestelformulier voor onze uitgaven.

 

'Feestelingen en Historische Mijlpalen 2018'

Ook in 2019 zal er weer een uitgave verschijnen van “Feestelingen en Historische Mijlpalen”.

Heeft uw vereniging, stichting of bedrijf een jubileum?

Vereeuwig dit dan door een bijdrage te leveren aan dit fraai uitgevoerde boek.