STICHTING CULTUUR-HISTORISCHE UITGAVEN GELEEN

donderdag 24 augustus 2017

 

In 2014 verscheen het lijvige boek “Codex Nederlands-Limburgse toponiemen”, het levenswerk van prof. dr. Arthur Schrijnemakers . Dit werk werd en wordt zowel in binnen- als buitenland veelvuldig aangehaald als bron bij publicaties. Een tweede druk was nodig om de vele aanvragen te honoreren.

Een deel van het door de auteur aangeleverde werk is toen vanwege plaatsgebrek niet opgenomen. Inmiddels is de heer Schrijnemakers op 19 april 2015 in New York overleden.

Bij gelegenheid van zijn honderdste geboortedag (22 oktober 2017) zal het ontbrekende deel in een boekwerk worden uitgegeven door de Stichting Cultuur-Historische Uitgaven Geleen (SCHUG).  Het boek omvat ± 350 pagina’s en is getiteld:

 

“Toponymie en hodonymie in praktijk en theorie”

Aanvulling op de Codex Nederlands-Limburgse toponiemen.

 

Het omvat 2 delen, namelijk 1e. Aspecten van Nederlands-Limburgse toponymie (plaatsnamen) en hodonymie (straatnamen) en 2e. Namen van straten en wegen in Limburg en omgeving.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. identieke rivier- en nederzettingsnamen, de invloed van ontbossing, toponymische import, de rol van dialect, oude namen van Limburgse wegen en straten en het ontwerpen, verklaren en vertalen van hodoniemen.

 

De prijs van het boek bedraagt bij voorintekening (vóór 22 september 2017) € 35,00.

Daarna bedraagt de verkoopprijs € 40,00.

Eventuele verzendkosten bedragen € 5,55.

 

De boeken kunnen op 20 oktober tijdens de presentatie in Schrijnemakerszaal van de Biesenhof, Biesenweg 1, Geleen worden afgehaald.

Ook op zaterdag 21 oktober in het lokaal van SCHUG en Heemkundevereniging Geleen, Jupiterstraat 35a,

6161 XD Geleen van 9.30 tot 12.00 uur en tijdens de reguliere openingstijden op maandag van 14.00 tot 16.30 uur, op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur (zie ook heemkunde-geleen.nl).

Hierover ontvangt u nader bericht.

 

U kunt zich van een exemplaar verzekeren door in te tekenen op het boek door het bestelformulier in te vullen of de gevraagde gegevens per e-mail aan schuggeleen@gmail.com te zenden.

Het verschuldigde bedrag dient gelijktijdig te worden overgemaakt op bankrekening NL52 RABO 0116023147 tnv. Schug Geleen. Insturen kan naar secr. Schug, Marcellienstraat 11, 6166 CP Geleen.

 

 

dinsdag 03 februari 2015

 

Tweede druk Codex Nederlands-Limburgse Toponiemen

 

De tweede druk Codex Nederlands-Limburgse Toponiemen is beschikbaar.

Er zijn veel lovende reacties binnen gekomen op het boekwerk “Codex van Nederlands-Limburgse Toponiemen” door prof. dr. M.J.H.A. (Arthur) Schrijnemakers. Dit leidde er meteen toe dat de eerste druk binnen enkele dagen was uitverkocht. Dit heeft er toe geleid dat er inmiddels een tweede (en laatste) druk is verschenen.

Veel kranten (o.a. De Telegraaf) hebben er aandacht aan besteed en in veel historische magazines wordt gesproken over een unieke uitgave.

 

Bestellen van het boek kan (zolang de voorraad strekt) door uw N.A.W. gegevens en emailadres te sturen aan schuggeleen@gmail.com onder gelijktijdige betaling van de kosten van het boek (€ 60,00 per stuk), vermeerderd met de eventuele verpakkings- en portokosten (€ 7,50).

Bankrek. Iban: NL52RABO 0116023147 t.n.v. Schug Geleen.  op=op.

Ook is het mogelijk om het boek af te halen en af te rekenen bij de Heemkundevereniging Geleen.

Hierover ontvangt u per email informatie.

 

Enkele recente reacties:

 

Het boek in goede orde ontvangen, prachtig, wat een werk en werkelijk alles onderzocht en beschreven, hier zal ik veel plezier van hebben. Ik weet gewoon niet waar te beginnen zo interessant is het allemaal.

 

Vanmiddag heb ik de bijbel van Schrijnemakers in goede orde ontvangen. Natuurlijk heb ik als leergierige, belangstellende lezer een snelle eerste inventarisatie gemaakt. Nu reeds durf ik enkele conclusies te stellen.

Het boek is zeer verzorgd en mooi ingebonden. Inhoudelijk is dit boek lezenswaardig en de hooggeleerde heer Schrijnemakers heeft er zeer veel van zijn wetenschappelijke vaardigheden ingelegd en er een degelijk en lezenswaardig werk van gemaakt.

Hij vermeldt zeer veel bronnen. Dat is prettig om eigen verdieping en verbreding van kennis mogelijk te maken.

Met dank voor jullie inzet om een uitgave als deze te realiseren in het belang van het levend houden van de geschiedenis van Limburg.